Het vermogen tot anders waarnemen of denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard.
~ David Bohm

homepage